Ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenie rolne obowiązkowe jest ubezpieczeniem, które jest zobowiązane prawnie do wykupienia przez wszystkich rolników w Polsce. Ubezpieczenie to obejmuje szkodywywołane przez wystąpienie następujących zdarzeń: susza, grad, choroby zwierząt, uderzenia pioruna, pożary oraz inne zdarzenia losowe. 
 

Ubezpieczenie rolne dobrowolne jest ubezpieczeniem, które można wykupić dodatkowo w celu ochrony przed szkodami wywołanymi przez inne zdarzenia, takie jak: powódź,szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę, szkody spowodowane przez choroby roślin, szkody powodujące utratę zdolności do użytkowania gospodarstwa, szkody powstałe zniewykonania zobowiązań, a także inne.

Pola wymagane oznaczone są *

location_on

Pełczyńskiego 32/lok.7,
01-471 Warszawa

location_on

Lubelska 2, 24-300
Opole Lubelskie