Ubezpieczenie komunikacyjne OC i Autocasco

Kiedy musisz posiadać ubezpieczenie komunikacyjne  OC?

W naszym kraju, obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęte są nie tylko pojazdy mechaniczne. W myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, polisę OC powinni również wykupić rolnicy, właściciele budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (od ognia i innych zdarzeń losowych) oraz osoby wykonujące niektóre zawody, takie jak np. prawnik, lekarz, księgowy, agent ubezpieczeniowy, inżynier czy komornik sądowy

 

Kiedy jeszcze przydaje się dobrowolne komunikacyjne OC?

Zakup dobrowolnej polisy OC powinny przemyśleć przede wszystkim osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, a ich zawód nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem. Podczas prowadzenia firmy może dojść do wyrządzenia szkody kontrahentowi lub klientowi, np. poprzez zniszczenie powierzonego mienia. Do uszkodzenia nie musi dojść w wyniku błędu osoby prowadzącej działalność usługową – ubezpieczyciel naprawi również szkodę wynikłą z nieszczęśliwego wypadku (np. zalania) oraz awarii sprzętu.

 

Ubezpieczenie komunikacyjne  OC:

"Stanowi ochronę dla Ubezpieczonego w przypadku szkód wyrządzonych przez kierującego lub zdarzeń losowych. Chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim - pokrywa koszty zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.

 

Autocasco

 

A komunikacyjne AC?

W zależności od wariantu Autocasco, na jaki się zdecydujesz, ubezpieczenie to chronić będzie Twój pojazd od różnych zdarzeń. Najczęściej ubezpieczenie AC obejmuje swoją ochroną szkody powstałe w wyniku:

  • wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
  • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta,
  • kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub tzw. wyposażenia dodatkowego,
  • pożaru lub wybuchu,
  • działania zjawisk atmosferycznych, do których zaliczamy m.in. powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawiny, itp.

 

 

Ubezpieczenie komunikacyjne  OC + AC

Dobrowolnie ubezpieczenie AC taniej jest kupić w pakiecie razem z obowiązkowym OC. Ubezpieczenie autocasco powinno chronić samochód zarówno przed kradzieżą lub szkodą całkowitą, jak i drobniejszymi uszkodzeniami (np. podczas stłuczki).

 

Ile kosztuje ubezpieczenie komunikacyjne  AC samochodu?

Cena ubezpieczenia AC zależy od wielu czynników. Wpływ na koszt zakupu autocasco ma historia szkodowości, wiek i miejsce zamieszkania właściciela pojazdu, a także marka, model, rocznik, przebieg lub pojemność silnika samochodu. Zwykle taniej można kupić ubezpieczenie AC w pakiecie z obowiązkowym OC.

 

Czego nie obejmuje komunikacyjne  AC?

Zakup ubezpieczenia AC nie gwarantuje wypłaty odszkodowania w każdej sytuacji. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności, m.in. jeśli szkoda zostanie wyrządzona umyślnie lub w wyniku ewidentnego zaniedbania kierowcy.

Pola wymagane oznaczone są *

location_on

Pełczyńskiego 32/lok.7,
01-471 Warszawa

location_on

Lubelska 2, 24-300
Opole Lubelskie