UBEZPIECZENIE OC Przewoźnika

UBEZPIECZENIE OCP – CO TO JEST?

Ubezpieczenie OC przewoźnika nazywane jest w skrócie ubezpieczeniem OCP. Przedsiębiorca, który oferuje usługi przewozowe jest ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw. Od chwili przyjęcia towaru od zlecającego transport do momentu jego przekazania odbiorcy, to właśnie przewoźnik jest odpowiedzialny za ładunek. Rzeczy często przewożone są do odległych krajów, podczas transportu zmieniają się warunki atmosferyczne, a przedmioty zlecającego mogą zostać uszkodzone lub utracone. To tylko wybrane powody, ze względu na które polisa OCP jest niemal niezbędna w działalności transportowej.

OCP zabezpiecza przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością ponoszoną przez niego w związku z zawartą umową przewozową. Zatem jeśli w czasie transportu ładunek zostanie utracony albo uszkodzony, to wtedy zakład ubezpieczeń poniesie odpowiedzialność finansową – zlecający otrzyma odszkodowanie. Przewoźnik powinien być świadomy tego, że korzystanie z takiej ochrony ubezpieczeniowej jest dla niego zabezpieczeniem biznesu.

Odpowiedzialność przewoźnika określana jest przez konwencję CMR oraz ustawę Prawo przewozowe.  Jeśli nie posiada on OC przewoźnika drogowego, to może ponosić odpowiedzialność z tytułu szeregu zdarzeń. Powinien zadbać o:

  • Właściwe zabezpieczenie ładunku podczas transportu. Nie chodzi wyłącznie o zastosowanie odpowiednich pasów, ale m.in. także o przewożenie rzeczy, które tego wymagają, w odpowiedniej temperaturze. Dotyczy to m.in. artykułów żywnościowych.
  • Solidne zabezpieczenie ładunku podczas postoju. Kierowca powinien wybierać takie miejsca na postój, które wydają się być bezpieczne – oświetlone, w zasięgu kamer. Dodatkowo powinien sprawować nadzór nad pojazdem.
  • Odpowiednie przygotowanie towarów do rozładunku.
  • Wydanie ładunku osobom do tego uprawnionym.
  • Jazdę zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Ważne jest m.in. respektowanie czasu pracy. Jednym z wielu powodów wypadków jest przemęczenie kierowców.

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ, WYBIERAJĄC UBEZPIECZENIE PRZEWOŹNIKA?

Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z oferty, powinieneś się zapoznać z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Zwróć szczególną uwagę na:

  • Sumę gwarancyjną – czyli górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Weź pod uwagę wartość ładunków, które przewozisz. Ważne, żeby to była suma gwarancyjna obowiązująca dla jednego zdarzenia. Spotkać się możesz z takimi ofertami, w których suma ta wynosi np. 100 tys. euro i po zgłoszeniu szkody zostanie ona pomniejszona o kwotę wypłaconego odszkodowania. Zatem w przypadku zdarzenia poszkodowany może już nie otrzymać od ubezpieczyciela odszkodowania pokrywającego całą szkodę.
  • Zasady parkowania – czy kierowca będzie mógł parkować pojazd z ładunkiem wyłącznie w miejscach strzeżonych?
  • Zasięg terytorialny obowiązywania OCP – czy jest  to OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, czy także w międzynarodowym?
  • Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności na wykonawców – jeśli korzystający z OC przewoźnika zleci wykonanie pracy podwykonawcy, to standardowo ochrona nie będzie obowiązywać. Warto jednak zapytać o możliwość rozszerzenia ubezpieczenia.
  • Wyłączenia odpowiedzialności – zwróć uwagę na to, w jakich przypadkach ubezpieczenie OC przewoźnika nie zapewnia ochrony. Jednym z podstawowych wyłączeń są te szkody, do których doszło w wyniku działania siły wyższej. Ubezpieczyciel może nie odpowiadać za szkody powstałe w związku z przewożeniem dzieł sztuki i wartości pieniężnych, a także za szkody, do których doszło w następstwie rozboju czy przewozu żywych zwierząt. Możliwe, że dostępne jest rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o wybrane ryzyka po opłaceniu dodatkowej składki.

Aktualności

Scroll to Top

Skontaktuj się z nami

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Nazwa
Pola wyboru

albo

Zadzwoń: +48 576 300 366 ,
Napisz: biuro@globalfg.pl
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner