Ubezpieczenie komunikacyjne OC i Autocasco

Ubezpieczenie Samochodu Warszawa Bemowo

   • Profesjonalna obsługa prowadzona przez wykwalifikowany zespół z wieloletnim doświadczeniem i ponadprzeciętnym zaangażowaniem

   • Atrakcyjne pakiety dla samochodów leasingowych,

   • Dodatkowe zniżki dla klientów ubezpieczających samochód + mieszkanie.

   • Bardzo atrakcyjne oferty dla klientów z minimum 3 letnią historią bezszkodow

  Ubezpieczenia komunikacyjne to rodzaj polis ubezpieczeniowych, które mają na celu ochronę finansową kierowców i właścicieli pojazdów mechanicznych przed skutkami zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej. W ramach tych ubezpieczeń można znaleźć różne produkty, takie jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie autocasco (AC), ubezpieczenie Assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz inne specjalistyczne polisy. Każdy z tych produktów zapewnia określoną ochronę, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań użytkowników pojazdów.

  Rola ubezpieczeń komunikacyjnych w życiu kierowców i właścicieli samochodów

  W Polsce ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych.  To gwarantuje że w razie spowodowania szkody innym uczestnikom ruchu drogowego, koszty związane z naprawą mienia i leczeniem poszkodowanych zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. To podstawowy filar bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który chroni zarówno sprawców wypadków, jak i poszkodowanych.

  Dodatkowe ubezpieczenia, takie jak AC, Assistance czy NNW, oferują szereg dodatkowych korzyści i zapewniają kompleksową ochronę . Ubezpieczenie AC chroni przed kosztami naprawy lub wymiany pojazdu w przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia. Niezależnie od tego, czy do zdarzenia doszło z winy właściciela, czy z przyczyn losowych. Ubezpieczenie Assistance oferuje pomoc w razie awarii pojazdu, wypadku lub innych problemów na drodze. Zapewnia holowanie, samochód zastępczy i pomoc techniczną. Z kolei ubezpieczenie NNW zabezpiecza kierowcę i pasażerów na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku wypadku.

  Krótkie wprowadzenie do korzyści z posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego

  Posiadanie ubezpieczenia komunikacyjnego przynosi wiele korzyści, które przekładają się na większe poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z pojazdu. Przede wszystkim, ubezpieczenie OC chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. To jest szczególnie istotne w przypadku poważnych wypadków, gdzie koszty mogą sięgać setek tysięcy złotych. Ubezpieczenie AC zapewnia właścicielowi pojazdu ochronę przed stratami finansowymi wynikającymi z uszkodzeń, kradzieży czy zniszczenia samochodu. Dzięki temu nie musisz się martwić o wysokie koszty naprawy lub zakupu nowego pojazdu w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Assistance daje pewność, że w razie awarii lub wypadku otrzymasz niezbędną pomoc.Dzięki  NNW masz gwarancję, że w razie nieszczęśliwego wypadku Ty oraz Twoi pasażerowie otrzymacie wsparcie finansowe na pokrycie kosztów leczenia lub rekompensatę za trwały uszczerbek na zdrowiu. 

  Rodzaje Ubezpieczeń Komunikacyjnych

  Ubezpieczenia komunikacyjne są kluczowym elementem ochrony finansowej dla kierowców i właścicieli pojazdów. Oferują  szeroki zakres ochrony, który może obejmować zarówno szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego, jak i te dotyczące własnego pojazdu.

  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) jest podstawowym i obowiązkowym ubezpieczeniem dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczenia OC obejmuje:

  • Szkody wyrządzone osobom trzecim: Ubezpieczenie OC pokrywa koszty związane z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osób trzecich w wyniku wypadku spowodowanego przez ubezpieczonego kierowcę. Może to obejmować koszty leczenia, rehabilitacji, odszkodowania za utratę dochodów oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy.
  • Szkody na mieniu: Polisa OC obejmuje również koszty naprawy lub wymiany mienia osób trzecich . Dotyczy to zarówno innych pojazdów, jak i infrastruktury drogowej, budynków czy innych obiektów.

  Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce. Brak ważnej polisy OC może skutkować wysokimi karami finansowymi oraz odpowiedzialnością za pokrycie wszystkich kosztów związanych ze szkodami wyrządzonymi w wypadku. Obowiązek posiadania OC ma na celu zapewnienie, że każda osoba poszkodowana w wypadku drogowym otrzyma odpowiednie odszkodowanie, niezależnie od sytuacji finansowej sprawcy.

  Przykłady sytuacji objętych ubezpieczeniem

  Ubezpieczenie OC obejmuje szeroki zakres zdarzeń drogowych, w których mogą wystąpić szkody na osobach lub mieniu. Oto kilka przykładów sytuacji objętych ochroną:

  • Kolizja z innym pojazdem: Kierowca A spowodował kolizję z pojazdem kierowcy B. Ubezpieczenie OC pokryje koszty naprawy pojazdu kierowcy B oraz ewentualne koszty leczenia, jeśli kierowca B doznał obrażeń.
  • Uszkodzenie mienia: Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji. Ubezpieczenie OC pokryje koszty naprawy ogrodzenia.
  • Potrącenie pieszego: Kierowca nie zauważył pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych i spowodował wypadek. Ubezpieczenie OC pokryje koszty leczenia poszkodowanego pieszego oraz wszelkie odszkodowania związane z utratą zdolności do pracy lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.
  • Wypadek na parkingu: Podczas manewrowania na parkingu, kierowca uszkodził zaparkowany obok pojazd. Ubezpieczenie OC pokryje koszty naprawy uszkodzonego pojazdu.

  OC jest najważniejszym elementem ochrony finansowej dla kierowców, zapewniającym pokrycie kosztów szkód wyrządzonych osobom trzecim. Jego obowiązkowy charakter w Polsce gwarantuje, że każda osoba poszkodowana w wypadku drogowym otrzyma odpowiednie wsparcie finansowe.

  Ubezpieczenie Autocasco (AC)

  Ubezpieczenie Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które zapewnia szeroką ochronę finansową w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu. Zakres ochrony AC obejmuje:

  • Kradzież pojazdu: Ubezpieczenie AC pokrywa straty finansowe związane z kradzieżą całego pojazdu lub jego części (np. koła, lusterka, radio).
  • Zniszczenie pojazdu: Polisa AC obejmuje również szkody powstałe w wyniku zniszczenia pojazdu przez czynniki zewnętrzne, takie jak pożar, powódź, huragan, gradobicie czy akty wandalizmu.
  • Uszkodzenie pojazdu: Ubezpieczenie AC pokrywa koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia w wyniku wypadku, kolizji, czy innego zdarzenia losowego, niezależnie od tego, kto jest sprawcą zdarzenia.

  Różne warianty ochrony AC

  Ubezpieczenie Autocasco może być dostosowane do indywidualnych potrzeb kierowcy, oferując różne warianty ochrony:

  • Pełne AC: Obejmuje kompleksową ochronę, która pokrywa wszystkie możliwe ryzyka związane z kradzieżą, zniszczeniem i uszkodzeniem pojazdu. Jest to najdroższa, ale również najbardziej wszechstronna opcja, zapewniająca maksymalną ochronę.
  • Częściowe AC: Obejmuje ograniczoną ochronę, która może obejmować wybrane ryzyka, takie jak kradzież, pożar, czy uszkodzenia powstałe w wyniku kolizji. Częściowe AC jest tańszą opcją, ale zapewnia mniejszy zakres ochrony w porównaniu z pełnym AC.

  Przykłady sytuacji objętych ubezpieczeniem

  Ubezpieczenie AC oferuje szeroki zakres ochrony w różnych sytuacjach drogowych i losowych. Oto kilka przykładów zdarzeń objętych polisą AC:

  • Kradzież pojazdu: Pojazd został skradziony z parkingu przed domem. Polisa AC pokryje wartość pojazdu, umożliwiając właścicielowi zakup nowego samochodu.
  • Zniszczenie w wyniku pożaru: Pojazd został zniszczony w pożarze garażu. Ubezpieczenie AC pokryje koszty związane z całkowitą stratą pojazdu.
  • Uszkodzenie w wyniku kolizji: Kierowca spowodował kolizję na śliskiej drodze, w wyniku której pojazd uległ poważnym uszkodzeniom. Polisa AC pokryje koszty naprawy pojazdu, niezależnie od tego, że kierowca był sprawcą zdarzenia.
  • Szkody spowodowane przez wandali: Pojazd został zniszczony przez wandali, którzy porysowali karoserię i uszkodzili lusterka. Ubezpieczenie AC pokryje koszty naprawy pojazdu.
  • Szkody spowodowane przez siły natury: Pojazd został uszkodzony przez gradobicie, które spowodowało wgniecenia na karoserii. Polisa AC pokryje koszty naprawy tych uszkodzeń.

  Ubezpieczenie Autocasco to dodatkjowa ochrona dla właścicieli pojazdów, którzy chcą zabezpieczyć się przed szerokim wachlarzem zagrożeń związanych z posiadaniem i użytkowaniem samochodu. Dzięki elastycznym wariantom ochrony, AC można dostosować do indywidualnych potrzeb, zapewniając spokój ducha i bezpieczeństwo finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

  Ubezpieczenie Assistance

  Ubezpieczenie Assistance to dobrowolna polisa komunikacyjna.  Zapewnia wsparcie w nagłych sytuacjach na drodze. Zakres ochrony w ramach Assistance obejmuje:

  • Pomoc drogowa: Obejmuje natychmiastową pomoc techniczną na miejscu awarii pojazdu. Może to być np. naprawa drobnych usterek, wymiana koła, czy uruchomienie pojazdu w przypadku rozładowania akumulatora.
  • Holowanie pojazdu: Ubezpieczenie Assistance pokrywa koszty holowania pojazdu do najbliższego warsztatu lub innego wskazanego miejsca, jeśli naprawa na miejscu jest niemożliwa.
  • Pomoc techniczna: Obejmuje szeroki zakres usług technicznych, takich jak dostarczenie paliwa w przypadku jego braku, pomoc w otwarciu pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków, czy drobne naprawy mechaniczne.

  Usługi dodatkowe

  Ubezpieczenie Assistance oferuje również szereg usług dodatkowych, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo kierowcy oraz pasażerów:

  • Samochód zastępczy: W przypadku, gdy pojazd ulegnie awarii, wypadkowi lub zostanie skradziony, ubezpieczenie Assistance może zapewnić samochód zastępczy na czas naprawy lub do momentu odzyskania pojazdu.
  • Pomoc w razie wypadku: Assistance oferuje wsparcie w sytuacjach kryzysowych, takich jak pomoc medyczna, organizacja transportu poszkodowanych do szpitala, a także pomoc prawna w przypadku konieczności interwencji prawnej.
  • Zakwaterowanie: W przypadku, gdy naprawa pojazdu wymaga więcej czasu, ubezpieczenie Assistance może pokryć koszty zakwaterowania kierowcy i pasażerów w hotelu.
  • Transport do miejsca zamieszkania: Jeśli pojazd nie może być naprawiony na miejscu, polisa może obejmować transport kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania.

  Przykłady sytuacji objętych ubezpieczeniem

  Ubezpieczenie Assistance oferuje wsparcie w wielu sytuacjach, które mogą wystąpić na drodze. Oto kilka przykładów zdarzeń objętych ochroną:

  • Awaria na autostradzie: Kierowca doznał awarii silnika na autostradzie. Pomoc drogowa przyjeżdża na miejsce i stara się usunąć usterkę. Jeśli to niemożliwe, pojazd zostaje odholowany do najbliższego warsztatu.
  • Brak paliwa: Podczas podróży kierowca zapomniał zatankować paliwo i utknął na drodze. Ubezpieczenie Assistance obejmuje dostarczenie paliwa na miejsce, aby kontynuować podróż.
  • Zatrzaśnięte kluczyki: Kierowca przypadkowo zatrzasnął kluczyki w samochodzie. Ubezpieczenie Assistance organizuje pomoc techniczną, która otwiera pojazd bez uszkodzenia zamków.
  • Wypadek drogowy: Pojazd uległ wypadkowi i jest poważnie uszkodzony. Assistance zapewnia holowanie pojazdu do warsztatu, organizuje samochód zastępczy na czas naprawy oraz, jeśli to konieczne, pomoc medyczną dla poszkodowanych.
  • Awaria w nocy: Samochód uległ awarii w nocy, daleko od domu. Assistance organizuje transport kierowcy i pasażerów do najbliższego hotelu oraz pokrywa koszty zakwaterowania na czas naprawy pojazdu.

  Ubezpieczenie Assistance  wspiera kierowcówe zapewniając pomoc w razie awarii, wypadku czy innych niespodziewanych sytuacji na drodze. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, kierowcy mogą czuć się bezpieczniej i bardziej komfortowo, wiedząc, że zawsze mogą liczyć na profesjonalną pomoc w trudnych chwilach.

  Ubezpieczenie NNW Kierowcy i Pasażerów

  Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) to dobrowolna polisa komunikacyjna, która chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci spowodowanej wypadkiem drogowym. Zakres ochrony ubezpieczenia NNW obejmuje:

  • Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu: Polisa NNW wypłaca odszkodowanie, które może być wykorzystane na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Wysokość odszkodowania zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
  • Odszkodowanie w przypadku śmierci: Ubezpieczenie NNW zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci kierowcy lub pasażerów w wyniku wypadku drogowego. Odszkodowanie to jest wypłacane uposażonym , którzy mogą przeznaczyć środki na pokrycie kosztów pogrzebu oraz wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego.

  Przykłady sytuacji objętych ubezpieczeniem

  Ubezpieczenie NNW obejmuje różnorodne sytuacje, w których może dojść do nieszczęśliwego wypadku, skutkującego trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Oto kilka przykładów zdarzeń objętych ochroną:

  • Poważny wypadek drogowy: Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. W wyniku wypadku doznał poważnych obrażeń kręgosłupa, które spowodowały trwałą niepełnosprawność. Polisa NNW wypłaci odszkodowanie, które pokryje koszty leczenia, rehabilitacji oraz dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
  • Kolizja z innym pojazdem: Podczas jazdy kierowca zderzył się czołowo z innym pojazdem, w wyniku czego pasażer doznał złamania nóg. Ubezpieczenie NNW zapewni odszkodowanie, które pokryje koszty leczenia i rehabilitacji.
  • Wypadek na przejściu dla pieszych: Kierowca, jadąc z nadmierną prędkością, potrącił pieszego na przejściu dla pieszych. W wyniku wypadku pieszy doznał poważnych obrażeń ciała. Polisa NNW wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu pieszemu, które pokryje koszty leczenia i rehabilitacji.
  • Śmierć w wyniku wypadku: W wyniku poważnego wypadku drogowego kierowca poniósł śmierć na miejscu. Ubezpieczenie NNW wypłaci odszkodowanie uposażonym osobom, które mogą przeznaczyć środki na pokrycie kosztów pogrzebu oraz wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego.

  Ubezpieczenie NNW Kierowcy i Pasażerów to ważna ochrona, która zapewnia wsparcie finansowe w najtrudniejszych chwilach. Dzięki temu kierowcy i pasażerowie mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc, że w razie nieszczęśliwego wypadku otrzymają niezbędną pomoc finansową.

  Ubezpieczenie Szyb i Opon

  Ubezpieczenie Szyb i Opon to specjalistyczna polisa komunikacyjna, która zapewnia ochronę finansową na wypadek uszkodzenia szyb i opon w pojeździe. Zakres ochrony w ramach tej polisy obejmuje:

  • Naprawa szyb: Polisa pokrywa koszty naprawy drobnych uszkodzeń szyb, takich jak pęknięcia, odpryski czy zarysowania. W przypadku niewielkich uszkodzeń naprawa może być wykonana bez konieczności wymiany całej szyby.
  • Wymiana szyb: Ubezpieczenie obejmuje również koszty wymiany szyb w przypadku poważniejszych uszkodzeń, które uniemożliwiają naprawę, takich jak rozbicie szyby czy poważne pęknięcia.
  • Naprawa opon: Polisa może pokrywać koszty naprawy uszkodzonych opon, w tym wulkanizacji czy innych metod naprawy, które pozwalają na dalsze bezpieczne użytkowanie opony.
  • Wymiana opon: Ubezpieczenie obejmuje koszty wymiany opon w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna, na przykład w wyniku poważnych uszkodzeń, takich jak rozerwanie opony.

  Przykłady sytuacji objętych ubezpieczeniem

  Ubezpieczenie Szyb i Opon zapewnia ochronę w różnych sytuacjach, które mogą prowadzić do uszkodzenia tych elementów pojazdu. Oto kilka przykładów zdarzeń objętych ochroną:

  • Uszkodzenie szyby przez kamień: Podczas jazdy kamień wyrzucony spod kół innego pojazdu uderzył w przednią szybę, powodując pęknięcie. Ubezpieczenie Szyb i Opon pokryje koszty naprawy lub wymiany szyby.
  • Wandale uszkodzili szyby: Pojazd został zaparkowany na ulicy, gdzie wandale rozbili boczne szyby. Polisa pokryje koszty wymiany uszkodzonych szyb.
  • Zniszczenie szyby w wyniku próby kradzieży: Podczas próby włamania do samochodu złodziej rozbił tylną szybę. Ubezpieczenie Szyb i Opon pokryje koszty wymiany szyby.
  • Uszkodzenie opony przez gwóźdź: Podczas jazdy kierowca najechał na gwóźdź, który przebił oponę. Polisa pokryje koszty naprawy opony, a jeśli naprawa nie będzie możliwa, również koszty wymiany na nową.
  • Rozerwanie opony na dziurze w drodze: Kierowca wjechał w głęboką dziurę na drodze, co spowodowało rozerwanie opony. Ubezpieczenie Szyb i Opon pokryje koszty wymiany uszkodzonej opony.

  Ubezpieczenie Szyb i Opon to praktyczna polisa, która chroni przed niespodziewanymi kosztami naprawy lub wymiany ważnych elementów pojazdu. Dzięki niej kierowcy mogą uniknąć dodatkowych wydatków i cieszyć się spokojem ducha, wiedząc, że są zabezpieczeni na wypadek takich uszkodzeń.

  Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection)

  Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) chroni przed stratami finansowymi wynikającymi z różnicy między wartością rynkową pojazdu a kwotą pozostałą do spłaty kredytu lub leasingu w przypadku całkowitej utraty pojazdu. Polisa ta jest szczególnie przydatna dla właścicieli pojazdów finansowanych kredytem lub leasingiem..

  Specyficzne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

  Ubezpieczenia komunikacyjne, choć zapewniają szeroką ochronę mają określone warunki które muszą być spełnione, aby polisa mogła działać skutecznie. Dodatkowo, istnieją pewne wyłączenia które określają sytuacje, w których ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obowiązywać.

  Warunki, które muszą być spełnione, aby polisa mogła zapewnić ochronę

  • Ważność polisy: Polisa ubezpieczeniowa musi być ważna w momencie wystąpienia zdarzenia. Oznacza to, że składki muszą być opłacone na czas, a polisa nie może być zawieszona lub wygasła.
  • Używanie pojazdu zgodnie z przeznaczeniem: Pojazd musi być używany zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w polisie. Na przykład samochód osobowy nie może być używany do celów komercyjnych, jeśli polisa tego nie obejmuje.
  • Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego: Kierowca musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Zdarzenia spowodowane przez naruszenie przepisów, takie jak prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, mogą prowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania.
  • Regularne przeglądy techniczne: Pojazd musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i przechodzić regularne przeglądy  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Zgłoszenie szkody w określonym czasie: Szkoda musi być zgłoszona ubezpieczycielowi w określonym czasie. Opóźnienia mogą skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

  Przykłady wyłączeń z ochrony

  • Celowe działanie: Szkody spowodowane celowym działaniem ubezpieczonego. Na przykład, jeśli kierowca celowo zniszczy pojazd, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.
  • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków: Jeśli kierowca spowoduje wypadek prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.
  • Używanie pojazdu do celów wyścigowych: Szkody powstałe podczas udziału w wyścigach, rajdach czy innych zawodach sportowych nie są objęte ochroną, chyba że polisa wyraźnie to przewiduje.
  • Brak ważnego przeglądu technicznego: Szkody powstałe w wyniku awarii pojazdu, który nie przeszedł wymaganego przeglądu technicznego, mogą nie być objęte ochroną.
  • Zaniedbanie: Szkody wynikające z rażącego zaniedbania, takie jak niezamknięcie pojazdu i pozostawienie kluczyków wewnątrz, mogą być wyłączone z ochrony.
  • Działania wojenne i zamieszki: Szkody powstałe w wyniku działań wojennych, zamieszek, aktów terroryzmu czy innych podobnych zdarzeń są zazwyczaj wyłączone z ochrony.

  Ubezpieczenia Obowiązkowe i Dobrowolne

  Ubezpieczenia komunikacyjne można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne.

  • Ubezpieczenia obowiązkowe: Polisy które muszą być wykupione zgodnie z przepisami prawa. W Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Jego brak może skutkować karami finansowymi oraz odpowiedzialnością za pokrycie wszystkich kosztów związanych ze szkodami wyrządzonymi w wypadku.
  • Ubezpieczenia dobrowolne: To polisy które właściciel pojazdu może, ale nie musi wykupywać. Decyzja o zakupie takich ubezpieczeń zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji kierowcy. Dobrowolne ubezpieczenia oferują dodatkową ochronę i komfort, ale nie są wymagane przez prawo.

  Przykłady dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych

  • Ubezpieczenie Autocasco (AC): Polisa AC zapewnia ochronę przed kosztami związanymi z uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą pojazdu. Obejmuje zdarzenia losowe, kolizje, akty wandalizmu oraz inne sytuacje które mogą prowadzić do utraty lub uszkodzenia samochodu.
  • Ubezpieczenie Assistance: Zapewnia pomoc w razie awarii pojazdu, wypadku lub innych nagłych sytuacji na drodze. Może obejmować usługi takie jak holowanie, naprawa na miejscu, dostarczenie paliwa, samochód zastępczy, a także zakwaterowanie w razie dłuższej naprawy.
  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW): Chroni kierowcę i pasażerów na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci spowodowanej wypadkiem drogowym. Wypłaca odszkodowanie, które może być wykorzystane na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz jako wsparcie finansowe dla rodziny.

  Najczęściej zadawane pytania/FAQ

   

  Co to jest ubezpieczenie OC?

  Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) to obowiązkowa polisa dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jej celem jest zabezpieczenie finansowe w przypadku, gdy kierowca spowoduje szkodę osobom trzecim. Obejmuje  pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem mienia, obrażeniami ciała, utratą zdrowia, a także śmiercią poszkodowanych osób.

  Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

  Tak, ubezpieczenie OC jest w Polsce obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, posiadacz pojazdu musi mieć ważną polisę OC przez cały okres kiedy pojazd jest zarejestrowany. Niezależnie od tego czy jest używany, czy nie. Brak takiego ubezpieczenia może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi.

  Co nam grozi za ubezpieczenia OC?

  Brak ubezpieczenia OC niesie za sobą kilka poważnych konsekwencji:
  Kara finansowa: Wysokość zależy od rodzaju pojazdu oraz długości okresu bez ubezpieczenia.
  Odpowiedzialność za szkody: W przypadku spowodowania wypadku, osoba nieposiadająca OC będzie musiała pokryć koszty związane z naprawą mienia i leczeniem poszkodowanych z własnej kieszeni.
  Problemy prawne: Brak ważnego OC może doprowadzić do nawet do postępowania sądowego.

  Co obejmuje ubezpieczenie OC?

  Szkody osobowe: Koszty leczenia, rehabilitacji, a także odszkodowania za ból i cierpienie dla osób poszkodowanych w wypadku spowodowanym przez ubezpieczonego kierowcę.
  Szkody materialne: Koszty naprawy lub wymiany mienia uszkodzonego w wyniku wypadku. W tym inne pojazdy, infrastruktura drogowa, budynki i pozostałe obiekty.
  Ochrona prawna: Pokrycie kosztów związanych z obroną prawną ubezpieczonego kierowcy w postępowaniach sądowych dotyczących szkód objętych ubezpieczeniem OC.
  Dodatkowe usługi: Niektóre polisy zapewniają dodatkowe usługi. Pomoc drogowa czy samochód zastępczy. Choć nie są standardem i zależą od j oferty ubezpieczyciela.

  Jakie są różnice między ubezpieczeniem OC a AC?

  Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) jest obowiązkowe i pokrywa koszty szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zarówno osobowe, jak i materialne. Ubezpieczenie AC (Autocasco) jest dobrowolne i chroni właściciela pojazdu przed kosztami naprawy lub wymiany własnego pojazdu w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży.

  Co to jest ubezpieczenie AC?

  Ubezpieczenie AC (Autocasco) to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Zapewnia szeroką ochronę finansową w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu. Polisa AC może obejmować różne sytuacje. Kolizje, akty wandalizmu, klęski żywiołowe, pożary lub kradzież. W zależności od wybranego wariantu.

  Czy ubezpieczenie AC jest obowiązkowe?

  Nie, ubezpieczenie AC (Autocasco) jest dobrowolne. W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, które jest wymagane prawem, AC można wykupić według własnego uznania. Posiadanie AC jest zalecane, zwłaszcza dla właścicieli nowych, drogich lub leasingowanych pojazdów, ponieważ zapewnia szeroką ochronę finansową w razie uszkodzenia lub utraty samochodu.

  Co obejmuje ubezpieczenie AC?

  Ubezpieczenie AC  chroni przed kradzieżą lub zniszczeniem pojazdu przez czynniki zewnętrzne. MOże to być pożar, powódź, huragan, gradobicie, akty wandalizmu, oraz uszkodzeniem pojazdu w wyniku wypadku, kolizji lub innych zdarzeń losowych. Niezależnie od tego, kto jest sprawcą zdarzenia.

  Jakie czynniki wpływają na wysokość składki ubezpieczeniowej?

  Wysokość składki ubezpieczeniowej zależłwnie od wieku i doświadczenia kierowcy. Istotna jest historia ubezpieczeniowa, miejsce zamieszkania, rodzaj i wartość pojazdu, liczba zgłoszonych szkód, przebieg pojazdu oraz zakres wybranej ochrony ubezpieczeniowej. 

  Jak mogę obniżyć koszty ubezpieczenia samochodowego?

  Aby obniżyć koszty ubezpieczenia samochodowego, warto porównać oferty różnych ubezpieczycieli i skorzystać ze zniżek za bezszkodową jazdę. Rozważ podniesienie udziału własnego w szkodzie lub zmniejszenie zakresu ochrony do niezbędnego minimum. Skorzystaj z pakietów ubezpieczeń.

  Aktualności

  Scroll to Top

  Skontaktuj się z nami

  Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
  Nazwa
  Pola wyboru

  albo

  Zadzwoń: +48 576 300 366 ,
  Napisz: biuro@globalfg.pl
  Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

  Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner