Jak więc wybrać ubezpieczenie?

Wybierając ubezpieczyciela warto poznać podstawowe elementy wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
Niestety proces ten jest mocno pracochłonny, bo warunki to zazwyczaj dokument na kilka lub kilkanaście stron drobnego tekstu.
W ramach usługi świadczonej przez Global, oferujemy między innymi porównanie ofert ubezpieczycieli jak również sprawdzenie warunków umowy pod względem technicznym i merytyroycznym !

Ubezpieczenia na życie:

Chcesz zapewnić bliskim bezpieczeństwo finansowe?
Chcesz zabezpieczyć spłatę kredytu, zadbać o start dzieci w dorosłość, zgromadzić kapitał na przyszłość i zapewnić sobie zabezpieczenie finansowe w razie wypadku lub choroby - wybierz odpowiednie ubezpieczenie na życie.

Czym jest ubezpieczenie na życie ?.
Jest to ubezpieczenie, które możesz wykupić, żeby zabezpieczyć swoich bliskich – żonę, męża, dzieci, na wypadek swojej śmierci. Płacisz określone składki i dzięki temu, gdy umrzesz, zakład ubezpieczeń wypłaci im określoną kwotę pieniędzy. Taką umowę zawiera się dożywotnio lub (najczęściej) na czas określony.
Generalnie już na wstępie warto rozszerzyć podstawowe ubezpieczenie o ochronę na wypadek inwalidztwa i niezdolności do pracy. W zależności od umowy możesz mieć wtedy gwarancję, że ubezpieczyciel wypłaci Ci sumę ubezpieczenia, albo że będzie płacił za Ciebie składki do końca trwania umowy. Dodatkowo zwykle możesz wykupić opcje ochrony na wypadek zawału, operacji chirurgicznej, rehabilitacji i pobytu w szpitalu.
Umowa może, a nawet powinna być dobrze dopasowana do naszych indywidualnych potrzeb czyli “uszyta na miarę”. Może mieć na przykład charakter ochronno – oszczędnościowy. Wtedy bez względu na to, czy dojdzie do wypadku i śmierci czy nie, w określonym momencie nastąpi wypłata zgromadzonych środków. Taka polisa na życie i dożycie do określonego wieku, może więc być metodą inwestowania pieniędzy na przyszłość, by zapewnić sobie dodatkowy zastrzyk finansowy, wspomagający “bajońskie” sumy z ZUS-u.

Ubezpieczenia komunikacyjne:

Ubezpieczenie OC:

"Stanowi ochronę dla Ubezpieczonego w przypadku kradzieży, szkód wyrządzonych przez kierującego lub zdarzeń losowych. Chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim - pokrywa koszty zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.

Ubezpieczenie AC:

Stanowi ochronę dla Ubezpieczonego w przypadku kradzieży, uszkód wyrządzonych przez kierującego lub zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia Assistance

Trudno przewidzieć wszystkie sytuacje na drodze. Nawet najlepszym kierowcom może przydarzyć się awaria, przebicie opony, rozładowanie akumulatora, zatrzaśnięcie kluczyków, kolizja albo... pusty bak paliwa. Zdarzają się także wypadki, stłuczki, kolizje, zbita szyba. Ubezpieczenie assistance samochodu pozwala na poradzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Ubezpieczenia majątkowe:


Kupując polisę majątkową, zapewniasz sobie ochronę mienia oraz ochronę od odpowiedzialności cywilnej.
Zakres polisy może obejmować m.in. dom, mieszkanie, uprawy, maszyny, łodzie czy drogocenne przedmioty. Każde ubezpieczenie powinno być dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Ważnym elementem takiego ubezpieczenia jest zabezpieczenie przed szkodami wyrządzonymi na mieniu osób trzecich np. zalanie mieszkania sąsiadowi.
Aby Twoja umowa ubezpieczeniowa spełniała zakładane oczekiwania, należy zwrócić uwagę na: zapisy ogólnych warunków umowy ubezpieczenia. Pozwoli to poznać okoliczności, w których ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na definicje poszczególnych pojęć oraz wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Zazwyczaj różnią się one w zależności od ubezpieczyciela. W razie niejasności skontaktuj się
z NASZYM agentem ubezpieczeniowym, który wyjaśni wszystkie kwestie, ryzka jakimi obarczone jest twoje mienie oraz od czego możemy je ubezpieczyć. Sprawdź, czy wybrana przez Ciebie polisa zapewnia ochronę z tego tytułu.

Jakie ubezpieczenie dla firmy:


Czy warto żałować kilkuset złotych na ubezpieczenie, jeśli w zamian można ochronić swój majątek przed sytuacjami, które trudno przewidzieć?

Ubezpieczenie firmy to jeden z elementów, które mogą istotnie wpływać na bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa. Ważne jest żeby ubezpieczenie zawrzeć w taki sposób, by w razie szkody odszkodowanie zrekompensowało nam poniesione straty i zapewniło dalszą płynność finansową. Ubezpieczenie OC firmy może mieć charakter deliktowy, kontraktowy lub deliktowo-kontraktowy. Pierwsza opcja dotyczy sytuacji trudnych do przewidzenia, za które jednak przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność prawną. Może to być sytuacja, w której nastąpi uszkodzenie czyjegoś mienia, zdrowia lub utrata życia, a odpowiedzialność za takie zdarzenie, mimo braku bezpośredniej winy, w związku z prowadzoną działalnością będzie ponosił przedsiębiorca. Ubezpieczenie kontraktowe wiąże się natomiast ze stratami wynikającymi z niedotrzymania warunków umowy pomiędzy przedsiębiorcą a kontrahentem, a więc wtedy, gdy okaże się, że np. niewystarczająco staranne wykonanie zlecenia spowoduje szkody w majątku klienta.
UWAGA! Umowy OC dla przedsiębiorców najczęściej mają charakter deliktowo-kontraktowy, ale oferty towarzystw ubezpieczeniowych mogą się od siebie znacznie różnić. Warto porównać kilka konkurencyjnych ofert przed podpisaniem umowy.

Ubezpieczenie w Rolnictwie:


Przy wznawianiu ubezpieczenia należy przemyśleć, czy zawarcie samego ubezpieczenia obowiązkowego, czy to OC rolnika, czy to budynków będzie wystarczające. Gospodarstwo rolne to bowiem nie tylko mury, ale również to, co znajduje się w środku: maszyny, urządzenia, zwierzęta, prywatne rzeczy rolnika – to wszystko stanowi wartość, która w przypadku szkody zamienia się w stratę materialną. Należy również pomyśleć o działalności, którą prowadzimy. Czy ogranicza się ona do prowadzenia gospodarstwa, czy też obejmuje usługi, bo w takim wypadku OC rolnika powinno się rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne.

Ubezpieczenia Obowiązkowe:

Zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Na czym polega obowiązek?

Ubezpieczenia dobrowolne:

Posiadanie gospodarstwa rolnego wiąże się z wymogiem zawarcia różnego rodzaju obowiązkowych polis. Na rynku jest jednak dostępna także szeroka paleta ubezpieczeń dobrowolnych. Produkty te przeznaczone są dla tych, którym nie wystarcza zakres ochrony bądź suma ubezpieczenia, jaka występuje w polisach obowiązkowych. Produkty dobrowolne przydadzą się też wszystkim, którzy prowadzą niestandardowe, wyspecjalizowane uprawy bądź hodowle, których polisy obowiązkowe nie obejmują, bądź obejmują tylko w części. Polisy dobrowolne mają szerszy zakres niż obowiązkowe. Umowy dobrowolne można zawrzeć na wyższą sumę ubezpieczenia.