Ubezpieczenie Oc Działalności

Czym jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej działalności gospodarczej?

Ubezpieczenie zabezpieczy Cię w sytuacji wyrządzenia szkody osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem rzeczy wykorzystywanych w tej działalności.

Gdyby doszło do wypadku:

 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe oceni stan faktyczny i zasadność zgłoszonych przez osobę trzecią roszczeń,
 • w ramach zawartej polisy Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie należne osobie trzeciej,
 • w przypadku takiej konieczności ubezpieczyciel pokryje koszty pomocy prawnej.

Kto może skorzystać z tego ubezpieczenia?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla firm polskich lub ich zagranicznych podmiotów zależnych, podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w Polsce, a w szczególności:

 • przedsiębiorców z szerokiego wachlarza branż: usługowej, budowlanej, produkcyjnej, 
   
 • jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych, spółek komunalnych, 
   
 • podmiotów instytucjonalnych nieprowadzących działalności gospodarczej (lub dla których działalność gospodarcza jest tylko działalnością poboczną), np. fundacji, wspólnot mieszkaniowych, szkół, stowarzyszeń.
   

W zależności od potrzeb, obejmiemy ochroną szkody wyrządzone na terenie całego świata (w tym, możemy rozszerzyć zakres ochrony, również dla USA oraz Kanady). Umowę możemy zawrzeć na okres do 36 miesięcy, a w przypadku umów związanych z wykonaniem określonego kontraktu budowalnego - do 120 miesięcy.

Pola wymagane oznaczone są *

location_on

Pełczyńskiego 32/lok.7,
01-471 Warszawa

location_on

Lubelska 2, 24-300
Opole Lubelskie