Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenie grupowe dla klienta indywidualnego to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która zapewnia ochronę dla wielu osób w ramach jednej polisy. Zazwyczaj produkt ten jest oferowany przez firmy ubezpieczeniowe, które oferują zniżki na polisy dla grup ludzi, którzy mają podobne ryzyko. Przykładami mogą być polisy dla członków rodziny, członków jednego stowarzyszenia lub pracowników jednego przedsiębiorstwa. Polisy te mogą obejmować szeroki zakres usług ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia od chorób przewlekłych, ubezpieczenia od niezdolności do pracy i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci członków rodziny.

Otwarta grupa ubezpieczenia grupowego to program ubezpieczeniowy, w którym również pracodawcy mogą zapewnić swoim pracownikom dostęp do zakresu usług ubezpieczeniowych. Uczestnikami w otwartej grupie ubezpieczenia grupowego mogą być pracownicy, członkowie ich rodzin i innych osób pozostających w stosunku prawnym lub powinowactwa do pracownika. Otwarta grupa ubezpieczenia grupowego daje pracownikom możliwość wyboru wśród szerokiego wachlarza opcji ubezpieczenia, w tym zdrowia, życia, odpowiedzialności cywilnej i innych opcji. Pracodawcy prowadzący otwartą grupę ubezpieczenia grupowego mogą wybrać oferty ubezpieczeniowe od wybranych dostawców usług ubezpieczeniowych lub skorzystać z grupowych planów ubezpieczeniowych. Pracodawcy mogą również zapewnić swoim pracownikom pomoc w wyborze optymalnego planu ubezpieczenia, zapewniając im wsparcie merytoryczne i finansowe. Toteż ubezpieczenie grupowe często również jest oferowane przez pracodawców pracownikom jako atrakcyjny dodatek do ich wynagrodzenia.

Pola wymagane oznaczone są *

location_on

Pełczyńskiego 32/lok.7,
01-471 Warszawa

location_on

Lubelska 2, 24-300
Opole Lubelskie